FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

निस्दी गाउँपालिकाको आ.व.२०८१/०८२ को लागि नीति तथा कार्यक्रम सुझाब संकलन पोर्टल सम्बन्धमा ।

निस्दी गाउँपालिकाको आ.व.२०८१/०८२ को लागि नीति तथा कार्यक्रम सुझाब संकलन पोर्टल प्रयोग गरी महत्वपूर्ण सुझाबहरु दिनु हुन अनुरोध छ ।

e-Suggestions Portal for Budget and Policy Planning:

Link:http://nisdirm.palika.site/

Pages