FAQs Complain Problems

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

कार्यपालिकाको प्रस्ताव तथा निर्णयहरु

७८/७९ 04/05/2022 - 14:46 PDF icon IMG_20220405_0002.pdf

मिति २०७८/१२/२० गते बसेको निस्दी गाउँपालिकाको गाउँकार्यपालिकाका बैठकका निर्णय

७८/७९ 04/04/2022 - 15:55 PDF icon 1220.pdf

मिति २०७८/११/०९ गते बसेको निस्दी गाउँपालिकाको गाउँकार्यपालिकाका बैठकका निर्णय

७८/७९ 02/22/2022 - 15:50 PDF icon 1109.pdf

मिति २०७८/१०/१६ गते बसेको निस्दी गाउँपालिकाको गाउँकार्यपालिकाका बैठकका निर्णय

७८/७९ 02/01/2022 - 15:09 PDF icon 1016.pdf

मिति २०७८/१०/१४ गते बसेको निस्दी गाउँपालिकाको गाउँकार्यपालिकाका बैठकका निर्णय

७८/७९ 01/30/2022 - 15:49 PDF icon 1025.pdf

मिति २०७८/१०/०३ गते बसेको निस्दी गाउँपालिकाको गाउँकार्यपालिकाका बैठकका निर्णय

७८/७९ 01/19/2022 - 15:07 PDF icon 1003.pdf

मिति २०७८/०९/२५ गते बसेको निस्दी गाउँपालिकाको गाउँकार्यपालिकाका बैठकका निर्णय

७८/७९ 01/10/2022 - 15:06 PDF icon 0925.pdf

मिति २०७८/०९/२० गते बसेको निस्दी गाउँपालिकाको गाउँकार्यपालिकाका बैठकका निर्णय

७८/७९ 01/06/2022 - 15:02 PDF icon 0920.pdf

मिति २०७८/०९/१२ गते बसेको निस्दी गाउँपालिकाको गाउँकार्यपालिकाका बैठकका निर्णय

७८/७९ 12/28/2021 - 15:01 PDF icon 0912.pdf

मिति २०७८/०८/२८ गते बसेको निस्दी गाउँपालिकाको गाउँकार्यपालिकाका बैठकका निर्णय

७८/७९ 12/15/2021 - 15:00 PDF icon 0828.pdf

Pages