FAQs Complain Problems

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

मिति:२०८०/०२/०९ गते बसेको निस्दी गाउँपालिकाको ३० औँ गाउँ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

७९-८० 05/28/2023 - 11:37

मिति:२०८०/०१/२६ गते बसेको निस्दी गाउँपालिकाको २९ औँ गाउँ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

७९-८० 05/18/2023 - 10:58 PDF icon 1.26.pdf

मिति:२०८०/०१/१२ गते बसेको निस्दी गाउँपालिकाको २८ औँ गाउँ कार्यपालिका बैठकका प्रस्ताव तथा निर्णयहरु

७९-८० 04/25/2023 - 16:51 PDF icon कार्यपालिका सूचना _20230425_0001.pdf

मिति:२०७९/१२/०९ गते बसेको निस्दी गाउँपालिकाको २६ औँ गाउँ कार्यपालिका बैठकका प्रस्ताव तथा निर्णयहरु

७९-८० 04/10/2023 - 15:57 PDF icon २६ औँ गाउँ कार्यपालिका बैठकका प्रस्ताव तथा निर्णयहरु.pdf

मिति:२०७९/११/२१ गते बसेको निस्दी गाउँपालिकाको गाउँ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

७९-८० 03/09/2023 - 11:53 PDF icon ११२१निस्दी गाउँपालिकाको गाउँ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु 1121_20230315_0001.pdf

मिति:२०७९/११/१० गते बसेको निस्दी गाउँपालिकाको गाउँ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

७९-८० 02/26/2023 - 11:51 PDF icon १११०निस्दी गाउँपालिकाको गाउँ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु 1110_20230315_0001.pdf

मिति:२०७९/१०/२७ गते बसेको निस्दी गाउँपालिकाको गाउँ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

७९-८० 02/12/2023 - 11:49 PDF icon १०२७निस्दी गाउँपालिकाको गाउँ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु 1027_20230315_0001.pdf

मिति:२०७९/१०/२२ गते बसेको निस्दी गाउँपालिकाको गाउँ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

७९-८० 02/06/2023 - 17:49

मिति:२०७९/०९/२४ गते बसेको निस्दी गाउँपालिकाको गाउँ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

७९-८० 01/26/2023 - 10:38 PDF icon CamScanner 01-26-2023 10.37.pdf

मिति:२०७९/०९/१५ गते बसेको निस्दी गाउँपालिकाको गाउँ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

७९-८० 01/01/2023 - 11:23 PDF icon मिति२०७९९१५ गते बसेको निस्दी गाउँपालिकाको गाउँ कार्यपालिका_20230101_0001.pdf

Pages