FAQs Complain Problems

गाउँ कार्यपालिकाको निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

मिति २०८१।०१।२४ गते बसेको निस्दी गाउँपालिकाको ५८ औं गाउँकार्यपालिका बैठकको प्रस्ताव तथा निर्णयहरु

८०/८१ 05/09/2024 - 10:11 PDF icon मिति २०८१।१।२४ गते बसेको निस्दी गाउँपालिकाको ५८ औं _20240509_0001.pdf

मिति २०८०।१२।१४ गते बसेको निस्दी गाउँपालिकाको ५६ औं गाउँकार्यपालिका बैठकको प्रस्ताव तथा निर्णयहरु

८०/८१ 03/28/2024 - 16:01 PDF icon 12.14.56.pdf

मिति २०८०।१२।०२ गते बसेको निस्दी गाउँपालिकाको ५५ औं गाउँकार्यपालिका बैठकको प्रस्ताव तथा निर्णयहरु

८०/८१ 03/17/2024 - 15:57 PDF icon 12.02.55.pdf

मिति २०८०।११।२४ गते बसेको निस्दी गाउँपालिकाको ५४ औं गाउँकार्यपालिका बैठकको प्रस्ताव तथा निर्णयहरु

८०/८१ 03/07/2024 - 15:55 PDF icon 11.24.54.pdf

मिति २०८०।११।११ गते बसेको निस्दी गाउँपालिकाको ५३ औं गाउँकार्यपालिका बैठकको प्रस्ताव तथा निर्णयहरु

८०/८१ 02/25/2024 - 15:53 PDF icon 11.11.53.pdf

मिति २०८०।११।०४ गते बसेको निस्दी गाउँपालिकाको ५२ औं गाउँकार्यपालिका बैठकको प्रस्ताव तथा निर्णयहरु

८०/८१ 02/18/2024 - 15:50 PDF icon 11.4.52 .pdf

मिति २०८०।१०।२६ गते बसेको निस्दी गाउँपालिकाको ५१ औं गाउँकार्यपालिका बैठकको प्रस्ताव तथा निर्णयहरु

८०/८१ 02/12/2024 - 11:31 PDF icon ५१ ‌औँ गाउँ कार्यपालिकाको बैठक निर्णय _20240212_0001.pdf

मिति २०८०।१०।१८ गते बसेको निस्दी गाउँपालिकाको ५० औं गाउँकार्यपालिका बैठकको प्रस्ताव तथा निर्णयहरु

८०/८१ 02/05/2024 - 11:07 PDF icon निस्दी गाउँपालिकाको ५० औँ गाउँ कार्यपालिका बैठकको प्रस्ताव _20240205_0001.pdf

मिति २०८०।१०।०९ गते बसेको निस्दी गाउँपालिकाको ४९ औं गाउँकार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु

८०/८१ 01/28/2024 - 11:02 PDF icon karya _20240128_0001.pdf

मिति २०८०।०९।२४ गते बसेको निस्दी गाउँपालिकाको ४८ औं गाउँकार्यपालिका बैठकको प्रस्ताव तथा निर्णयहरु

८०/८१ 01/10/2024 - 15:47 PDF icon 9.24 .48 .pdf

Pages