FAQs Complain Problems

आ.ब. ०७४/०७५ को स्वीकृत आय विवरणः

यस आ.ब. मा केन्द्रिय अनुदानबाट रु. ३२ करोड ८८ लाख ५८ हजार र आन्तरिक श्रोत एवं राजश्व वांडफाँडबाट १५ लाख साविक वडाको वाँकी रहको रकम सहित गाउँपालिकको वाँकी रहने रकम रु ७४ लाख ३२ हजार त्रिसठ्ठी गरि कुल रु ३३ करोड ६९ लाख ६२ हजार ६३ हुने अनुमान गरिएको छ 

आर्थिक वर्ष:

महिना:

प्रकार: 
आय

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.