FAQs Complain Problems

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले प्राप्त गरेको अङ्क सम्बन्धी विवरण प्रकाशित गरिएको प्रतिवेदन । ८०/८१ Thursday, March 14, 2024 - 16:47 PDF icon karyasampadan_mulyankaan_website1.pdf
वार्षिक आय व्याय प्रगती प्रतिवेदन आ.व २०७९/०८० ७९-८० Sunday, July 16, 2023 - 17:18 PDF icon 2079-80 आय व्यय विवरण वेवसाइट.pdf
निस्दी गाउँपालिकाको महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन २०७९ ७९-८० Tuesday, February 14, 2023 - 16:21 PDF icon 9RvHH1685083629निस्दी गाउँपालिका, २०७८।७९.pdf
वार्षिक प्रगती प्रतिवेदन आ.व २०७८/०७९ ७९-८० Friday, September 23, 2022 - 11:23 PDF icon fनिस्दी गाउँपालिका वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन.pdf
वार्षिक समिक्षा प्रतिवेदन ७७/७८ Tuesday, November 16, 2021 - 14:23 PDF icon 54 warsik pratibedan web site_20220414_0001.pdf