FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

म्याद थप गरिएको सम्बन्धमा ।

७६/७७ 04/12/2020 - 11:05

Invitation for Bids For the Supply and delivery of CGI sheet

७६/७७ 03/24/2020 - 16:37

Suchana

७६/७७ 02/16/2020 - 17:59

शिलबन्दि दरभाउ पत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना दोस्रो पटक प्रकाशित !!!

७६/७७ 01/28/2020 - 11:25

Re-Invitation for Sealed Quotation for Procurement of Fabricated Steel Parts for Trail Bridges

७६/७७ 12/20/2019 - 13:23

ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा ठेक्का सम्बन्धि बोलपत्र आह्वानको सूचना तेस्रो पटक प्रकाशित !!!

७६/७७ 11/06/2019 - 14:55

निस्दी ५ गल्धा, निस्दी खोलाको बचाङघाट र बेलघाटको टेण्डर स्विकृत निर्णय भए बमोजिम सम्झौता आह्वान सम्बन्धी सूचना !!!

७६/७७ 11/06/2019 - 14:42

पर्यटन सेवा शूल्क सम्बन्धि बोलपत्र आह्वानको सूचना !!!

७६/७७ 10/21/2019 - 11:52

Invitation for Sealed Quatation for procurement of fabricated Steel Parts for Trail Bridges

७६/७७ 10/21/2019 - 11:44

ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा ठेक्का सम्बन्धि बोलपत्र आह्वानको सूचना दोस्रो पटक प्रकाशित !!!

७६/७७ 10/21/2019 - 11:38

Pages