FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

नदीजन्य पदार्थको बिक्रीका लागि सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना ।(चौथो पटक प्रकाशित मिति:२०७९/०९/१७)

७९-८० 01/01/2023 - 18:32

विभिन्न सडकहरुको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशय सम्बन्धी सूचना ।

७९-८० 12/22/2022 - 09:26

नदीजन्य पदार्थको बिक्रीका लागि सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना ।(तेस्रो पटक प्रकाशित मिति:२०७९/०९/०५)

७९-८० 12/20/2022 - 16:16

शिलबन्दी दरभाउ पत्र स्वीकृत गर्ने आशय सम्बन्धी सूचना ।

७९-८० 12/20/2022 - 16:11

नदीजन्य पदार्थको बिक्रीका लागि सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना ।

७९-८० 11/24/2022 - 12:35

पालिका अन्तरगतका विभिन्न सडक निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वानको सूचना ।

७९-८० 11/09/2022 - 17:04 PDF icon td.pdf

स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वानको सूचना ।

७९-८० 10/16/2022 - 17:24

खरिद सम्झौता सम्बन्धमा ।

७८/७९ 05/27/2022 - 16:54

खरिद सम्झौता सम्बन्धमा ।

७८/७९ 05/27/2022 - 11:32

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशय सम्बन्धी सूचना ।

७८/७९ 05/23/2022 - 12:26 PDF icon बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसय सम्बन्धी सूचना kevin.pdf

Pages