FAQs Complain Problems

नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
रोजगार सहायकको लागि दरखास्त फारम ७९-८० 09/18/2022 - 15:27 PDF icon रोजगार सहायक र प्राविधिक सहायक आवेदन फाराम.pdf
दरखास्त फारम (अन्य पदहरु) ७९-८० 09/18/2022 - 15:14 PDF icon करार दरखास्त फाराम.pdf
कार्य सम्पादन मुल्याक‌न फाराम । ७५/७६ 02/06/2019 - 12:24 PDF icon कार्य सम्पादन मुल्याक‌न फाराम.pdf
परिचयपत्र प्राप्त गर्न पेश गर्नुपर्ने निवेदन फारम । ७५/७६ 02/06/2019 - 12:16 PDF icon निवेदन फारम.pdf
निजामती कर्मचारीको बैयक्तिक विवरण फारम (सिटरोल) ७५/७६ 02/06/2019 - 12:13 PDF icon srform (1).pdf
निजामती कर्मचारीको बैयक्तिक विवरण फारम (सिटरोल)- स्वास्ठ्य तर्फ ७५/७६ 02/06/2019 - 12:11 PDF icon सिटरोल_अनुसूची_१०.pdf
जन्मको सुचना फारम ७५/७६ 02/06/2019 - 12:08 PDF icon BirthApplicationForm.pdf
विवाहको सुचना फारम ७५/७६ 02/06/2019 - 12:06 PDF icon MarriageApplicationform.pdf
सम्बन्ध विच्छेदको सुचना फारम ७५/७६ 02/06/2019 - 12:05 PDF icon DivorcedApplicationForm.pdf
बसाइसराइको सुचना फारम ७५/७६ 02/06/2019 - 12:02 PDF icon MigrationApplicationForm.pdf