FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
स्थानीय तहमा प्राविधिक सहायक र रोजगार सहायक पदपूर्ति सम्बन्धी मापदण्ड, २०७८ ७९-८० 07/31/2022 - 17:38 PDF icon 1658380430-प्राविधिक-सहायक-र-रोजगार-सहायक-पदपूर्ति-सम्वन्धी-मापदण्ड,-२०७८(1).pdf
किसान सूचिकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन विधि, २०७७ सम्बन्धमा । ७७/७८ 03/29/2022 - 15:20 PDF icon किसान सूचिकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन विधि.pdf
लैंगिक हिंसा निवारण कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७८ ७८/७९ 07/29/2021 - 13:19 PDF icon लैंगिक हिंसा निवारण कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७८.pdf
आर्थिक ऐन २०७८ ७८/७९ 07/25/2021 - 15:23 PDF icon आर्थिक ऎन 2078.pdf
विनियोजन ऐन २०७८ ७८/७९ 07/25/2021 - 15:23 PDF icon विनियिजन ऎन 2078.pdf
शिक्षक दरबन्दी मिलान तथा ब्यवस्थापन कार्यविधि २०७७.pdf ७७/७८ 12/05/2020 - 00:00 PDF icon शिक्षक दरबन्दी मिलान तथा ब्यवस्थापन कार्यविधि २०७७.pdf
निस्दी गाउँपालिकामा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७५ ७४/७५ 08/24/2019 - 20:18 PDF icon निस्दी गाउँपालिकामा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७५.pdf
निस्दी गाउँपालिकाको सहकारी ऐन, २०७५ ७५/७६ 08/24/2019 - 20:18 PDF icon निस्दी गाउँपालिकाको सहकारी ऐन, २०७५.pdf
निस्दी गाउँपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून, २०७५ ७५/७६ 08/24/2019 - 20:18 PDF icon निस्दी गाउँपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून, २०७५.pdf
निस्दी गाउँपालिकाको मितिः२०७६।०३।२२ गते को गाउँ सभाले स्विकृत गरेको ऐनहरु ७६/७७ 07/12/2019 - 13:07 PDF icon कार्यबोझ अनुसारको सेवा सुविधा तोक्न बनेको ऐन, २०७६ ‌‍ .pdf, PDF icon निस्दि गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन ०७६-७७.pdf, PDF icon निस्दी गाउँपालिकाको बिनियोजन ऐन.pdf

Pages