FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
स्थानीय तहमा प्राविधिक सहायक र रोजगार सहायक पदपूर्ति सम्बन्धी मापदण्ड, २०७८ ७९-८० 07/31/2022 - 17:38 PDF icon 1658380430-प्राविधिक-सहायक-र-रोजगार-सहायक-पदपूर्ति-सम्वन्धी-मापदण्ड,-२०७८(1).pdf
किसान सूचिकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन विधि, २०७७ सम्बन्धमा । ७७/७८ 03/29/2022 - 15:20 PDF icon किसान सूचिकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन विधि.pdf
शिक्षक दरबन्दी मिलान तथा ब्यवस्थापन कार्यविधि २०७७.pdf ७७/७८ 12/05/2020 - 00:00 PDF icon शिक्षक दरबन्दी मिलान तथा ब्यवस्थापन कार्यविधि २०७७.pdf
निस्दी गाउँपालिकामा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७५ ७४/७५ 08/24/2019 - 20:18 PDF icon निस्दी गाउँपालिकामा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७५.pdf
निस्दी गाउँपालिकाको सहकारी ऐन, २०७५ ७५/७६ 08/24/2019 - 20:18 PDF icon निस्दी गाउँपालिकाको सहकारी ऐन, २०७५.pdf
निस्दी गाउँपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून, २०७५ ७५/७६ 08/24/2019 - 20:18 PDF icon निस्दी गाउँपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून, २०७५.pdf
निस्दी गाउँपालिकाको मितिः२०७६।०३।२२ गते को गाउँ सभाले स्विकृत गरेको ऐनहरु ७६/७७ 07/12/2019 - 13:07 PDF icon कार्यबोझ अनुसारको सेवा सुविधा तोक्न बनेको ऐन, २०७६ ‌‍ .pdf, PDF icon निस्दि गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन ०७६-७७.pdf, PDF icon निस्दी गाउँपालिकाको बिनियोजन ऐन.pdf
निस्दी गाउँ सभा सञ्चालन कार्यविधि, २०७४ ७४/७५ 01/19/2019 - 00:00 PDF icon निस्दी गाउँ सभा सञ्चालन कार्यविधि, २०७४.pdf
निस्दी गाउँ कार्यपालिका (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०७४ ७४/७५ 08/24/2018 - 20:17 PDF icon निस्दी गाउँ कार्यपालिका (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०७४.pdf
निस्दी गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता, २०७४ ७४/७५ 08/24/2018 - 12:11 PDF icon निस्दी गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता, २०७४.pdf

Pages