FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
निस्दी गाउँपालिकाको रोजगार संवाद मञ्च (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 03/15/2024 - 11:48 PDF icon निस्दी गाउँपालिकाको रोजगार संवाद मञ्च (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०८०.pdf
निस्दी गाउँपालिकाको महिला समन्वय समिति कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 12/15/2023 - 15:42 PDF icon निस्दी गाउँपालिकाको महिला समन्वय समिति कार्यविधि, २०८०_20231215_0001.pdf
निस्दी गाउँपालिकाको अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्र वितरण कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 12/15/2023 - 15:39 PDF icon निस्दी गाउँपालिकाको अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्र वितरण कार_20231215_0001.pdf
निस्दी गाउँपालिकाको लैंगिक हिंसा निवारण कोष (सञ्चालन) कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 12/15/2023 - 15:24 PDF icon vaag73_20231215_0001.pdf
निस्दी गाउँपालिकाको प्रशासनिक खर्च मापदण्ड, २०८० ८०/८१ 11/26/2023 - 15:19 PDF icon prasashanik kharcha.pdf
निस्दी गाउँपालिकाको भू-उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण सम्बन्धी मापदण्ड, २०८० ८०/८१ 10/03/2023 - 10:48 PDF icon vo upayog.pdf
निस्दी गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०८० ८०/८१ 07/27/2023 - 16:40 PDF icon biniyojan yen.pdf
निस्दी गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०८० ८०/८१ 07/27/2023 - 16:38 PDF icon arthik yen.pdf
निस्दी गाउँपालिकाको साझेदारीमा कार्यक्रम संचालन तथा व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ ७९-८० 07/16/2023 - 14:11 PDF icon साझेदारीमा कार्यक्रम संचालन.pdf
निस्दी गाउँपालिकाको उत्पादनमा आधारित कृषक सहयोग अनुदान वितरण कार्यविधि,२०७९ ७९-८० 04/13/2023 - 16:34 PDF icon उत्पादनमा आधारित कृषक सहयोग अनुदान वितरण कार्यविधि.pdf

Pages