FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
निस्दी गाउँपालिकाको होम स्टे संचालन कार्यविधि, २०७९ ७९-८० 04/10/2023 - 17:22 PDF icon hom stay.pdf
निस्दी गाउँपालिकाको संस्था दर्ता नियमावली, २०७९ ७९-८० 03/05/2023 - 12:33 PDF icon niyamawali.pdf
निस्दी गाउँपालिकाको संस्था दर्ता ऐन, २०७९ ७९-८० 01/24/2023 - 17:01 PDF icon निस्दी गाउँपालिकाको संस्था दर्ता ऐन, २०७९.pdf
निस्दी गाउँपालिका, कर्मचारी कल्याण कोष कार्यविधि, २०७९ ७९-८० 01/24/2023 - 12:31 PDF icon karmachari kalyan kos.pdf
निस्दी गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७९ ७९-८० 07/31/2022 - 17:59 PDF icon निस्दी गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७९.pdf
स्थानीय तहमा प्राविधिक सहायक र रोजगार सहायक पदपूर्ति सम्बन्धी मापदण्ड, २०७८ ७९-८० 07/31/2022 - 17:38 PDF icon 1658380430-प्राविधिक-सहायक-र-रोजगार-सहायक-पदपूर्ति-सम्वन्धी-मापदण्ड,-२०७८(1).pdf
किसान सूचिकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन विधि, २०७७ सम्बन्धमा । ७७/७८ 03/29/2022 - 15:20 PDF icon किसान सूचिकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन विधि.pdf
लैंगिक हिंसा निवारण कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७८ ७८/७९ 07/29/2021 - 13:19 PDF icon लैंगिक हिंसा निवारण कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७८.pdf
आर्थिक ऐन २०७८ ७८/७९ 07/25/2021 - 15:23 PDF icon आर्थिक ऎन 2078.pdf
विनियोजन ऐन २०७८ ७८/७९ 07/25/2021 - 15:23 PDF icon विनियिजन ऎन 2078.pdf

Pages