FAQs Complain Problems

निस्दी गाउँपालिकाद्वारा आयोजित सहकारी तथा गरिबी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (cooperative and Poverty Management Information System- COPOMIS) तालिम गाउँपालिकाको नियमन भित्र रहेका सम्पुर्ण सहकारी सस्थाहरुलाई COPOMIS तालिम दिइएको छ । केही तस्बिरहरु

वडा जनप्रतिनिधि