FAQs Complain Problems

कोभिड-१९ विरुद्धको खोप अभियान दोस्रो चरणको पहिलो प्राथमिकतामा परेका समुह(स्वास्थ्य कर्मी, म.स्वा.स्व.से., अन्य कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, सुरक्षाकर्मी, पत्रकार, वित्तिय संस्थाका कर्मचारीहरु, तथा एम्बुलेन्स चालकहरु) लाई दोस्रो मात्रा Covidshield खोप संचालनका झ

वडा जनप्रतिनिधि