FAQs Complain Problems

निस्दी गाउँपालिका अन्तर्गत आधारभूत तह संग सम्बन्धित सबै विद्यालयहरुका आधारभूत तह उत्तिर्ण परीक्षाको नतिजा प्रकाशन ।

आर्थिक वर्ष: